AST (ASAT, GOT) – Aspartat-aminotransferaza

mm

Aktualizirano: 6. Oktobra 2020.

Piše: Modro&Zeleno

1 min

Aspartat-aminotransferaza (raniji naziv glutamat-oxalacetat-transferaza-GOT) je enzim koji je prisutan u hepatocitima (glavnim ćelijama jetre),srćanom mišiću te skeletnim mišićima. Njene povišene vrijednosti u krvi se prema tome mogu naći prije svega pri oboljenjima ova tri tkiva/organa. Osim toga, prisutan je također i u mozgu, bubrezima i gušterači.

Normalna vrijednost:

Žene 10-35 U/l
Muškarci 10-50 U/l

 

Kada je ASAT povišen?

Povišen ASAT prije svega upućuje na oštećenje jetre, eventualno na kongestiju jetre sa srčanom dekompenzacijom. Među najvažnije uzroke oštećenja jetre spadaju hepatitis, ciroza, tumori jetre itd.

ASAT se obično mjeri zajedno s ALAT-om. Ukoliko su obje vrijednosti povišene, to ukazuje na oštećenje jetre. Ukoliko je odnos između vrijednosti ASAT-a i ALAT-a (De Ritis-kvocijent) manji od jedan, najvjerovatnije se radi o lašem oštećenju jetre. Ukoliko je kvocijent veći od jedan, radi se o težem oštećenju jetre.

U slučaju srčanog infarkta porast ASAT-a u krvi se može zabilježiti 4 do 8 sati nakon nastupa, a vrhunac nastupa 16 do 48 sati nakon infarkta. Nakon 3-7 dana se vrijednosti ponovo normalizuju.

Razlika između oštećenja srčanog mišića i skeletne muskulature se može procijeniti kvocijentom Kreatinkinasa /ASAT, koji iznosi preko 10 ukoliko se radi o oštećenju skeletne (poprečnoprugaste) muskulature, a ispod deset u slučaju srčanog infarkta.

Povišene vrijednosti ASAT-a se mogu detektovati i pri upali žučne kesice, žućnih puteva ili gušterače.