Naučna medicina

Hidžama – imunološki sustav, detoksikacija i liječenje

mm

Aktualizirano: 15. Marta 2020.

Piše: Dr. med. Ajdin Rovčanin

6 min

Hidžama je regulatorna medicinska metoda koja ima utemeljenje u islamskoj medicini (1) ali je dio tradicije i drugih religija i kultura. U ovom članku su ukratko obrađena stanja koja se tretiraju ili signifikantno ublažuju hidžamom, kao i na savremeni stav medicine o hidžami.

Šta je hidžama?

Hidžama “cupping” je proces isisavanja i izbacivanja “nečiste krvi” iz organizma koristeći fiziološki mehanizam izlučivanja (filtriranje i izlučivanje ovisno o pritisku) kroz fenestrirane kapilare dermisa kože koji djeluju kao filter i nalikuju fenestriranim kapilarama bubrežnih glomerula. Djeluje kao super bubreg koji može izlučivati uzročno-patološke tvari zajedno i istovremeno iz ljudskog tijela. Na ovaj način se čiste tkivo, serum i međućelijske tekućine, te posljedično poboljšava imunološki status (2).

Hidžamom se čiste tkivo, serum i međućelijske tekućine, te posljedično poboljšava imunološki status. Studije pokazuju da hidžama kao nehemijska i tradicionalna medicina ima nespornu ulogu u regulisanju imunološkog sistema, kontroliranju upalnih procesa i utječe na funkciju inflamatornih (upalnih) ćelija. (18)

Kako se vrši hidžama?

Proces se vrši pomoću čaša ili bočica koje se postavljaju na određena mjesta na tijelu. Te čaše se priljepljuju za tijelo putem vakuma nastalog usljed izbacivanja zraka iz čašica, koje kao takve, ostaju na tijelu kraći vremenski period (uglavnom nekoliko minuta), u zavisnosti od specifične metode i svrhe za koju se radi hidžama. Na mjestu gdje se nalazi priljepljena čaša koncentriše se intersticijalna tekućina koja se u narodu često čuje pod nazivom “nečista krv”. Nakon toga se čaša skine, a na tom mjestu se nekoliko puta tanko nareže koža oštrim predmetom, kako bi izašla koncentrisana nečista krv. Potom se ponovo, na istom mjestu, prilijepi čaša pod vakumom, koja sada nema ulogu vršenja koncentracije krvi, već predhodno koncentrisanu nečistu krv na mjestu čaše sada izbacuje iz organizma.
Puštanje “krvi” je medicinska metoda i spada u domen male hirurgije i zbog toga se o hidžami kao metodi liječenja može govoriti samo u okvirima savremene medicinske nauke i prakse. Vršenje rezova na koži zahtijeva strogu primjenu principa asepse i antisepse, te korištenje jednokratnih instrumenata i sterilnog materijala.

Klasifikacija hidžame

Prema ranoj klasifikaciji hidžama se dijeli na suhu (bez puštanja krvi) i mokru (sa puštanjem krvi) hidžamu. Klasifikacija je ažurirana 2016. godine a kategorizuje hidžamu u šest kategorija koje obuhvataju različite materijale i tehnike izvođenja hidžame (3). Idealan pristup hidžami je kombinacija spomenutih kategorija u jednu jedinstvenu koju zovem “tretman stanja i područja”.

Šta liječi hidžama?

Hidžama se koristi za promociju zdravlja, preventivne i terapeutske svrhe. Studije pokazuju da hidžama kao nehemijska i tradicionalna medicina ima nespornu ulogu u regulisanju imunološkog sistema, kontroliranju upalnih procesa i utječe na funkciju inflamatornih ćelija. (18) Postoji veliki broj publikacija o blagodatima hidžame i na lokalizirana i sistemska oboljenja: liječenje bolova u donjem dijelu leđa (4), bolova u vratu i ramenima (5), glavobolje i migrene (6), bolova u koljenima (7), paralize lica (8), brahijalgije (9), sindroma karpalnog tunela (10), hipertenzije (11), šećerne bolesti (12), reumatoidnog artritisa (13) i astme (14), srčane bolesti (15) itd. Osim ovoga, hidžama se može raditi i za liječenje od drugih bolesti: malaksalosti, bolesti mokraćnog mjehura i bubrega, hemiplegije nastale usljed sudara, visokog holesterola, upale jetre, za uravnoteženje mjesečnog ciklusa kod žena, kožnih bolesti i alergija, i još mnogih drugih.

Danas je hidžama postala dosta popularna i raspotranjena i ljudi se sve više odlučuju za ovaj tip tretmana u cilju liječenja. Svaka osoba treba da vodi računa o sebi, svome tijelu, zdravlju i preventivno djelovati. Svoj organizam trebamo čistiti od otrova, koje unosimo preko hrane, od stresa kojem smo izloženi svakodnevno i sl. U našem tijelu se vremenom skupljaju štetni toksini koje, ako ne odstranimo, mogu izazvati ozbiljne posljedice po naše zdravlje. Jedan od najboljih i najpouzdanijih načina za njihovo otklanjanje je hidžama. (16, 17)

 • Odjava sa newsletter-a je u svakom času moguća. Pošaljite nam email na [email protected] sa naznakom „ODJAVA“ i Vaša zahtjev će biti neposredno sproveden u djelo. Do tada Vam želimo da uživate u našim redovnim objavama i okoristite se znanjem stručnjaka koji rade na ovom portalu.

  Dragi čitaoci i čitateljke,
  Trudimo se da savjesno i u skladu sa našim saznanjima pišemo i prenosimo informacije iz svijeta nauke. Naši članci su namijenjeni su isključivo kao input osobama koje žele proširiti svoje znanje i ne treba ih shvatiti kao dijagnostičke ili terapeutske upute. Ne možemo preuzeti odgovornost liječnika, apotekara, dijetologa i zdravstvenih savjetnika ni sa logističke ni sa pravne strane, te se po pitanju zdravstvenih tegoba / oboljenja obratite nadležnim osobama.

  Veoma se radujemo Vašim komentarima. Pišite nam i samo obratite pažnju da u komentarima ne postavljate imena brendova (marki) kao ni linkova koji ne pripadaju našoj stranici. Ukoliko se to ipak desi zadržavamo pravo da takve komentare izbrišemo po potrebi.

  Hvala Vam na razumijevanju
  Vaš tim MODRO & ZELENO

LITERATURA

1. El Sayed SM, Mahmoud HS, Nabo MMH (2013) Medical and Scientific Bases of Wet Cupping Therapy (Al-hijamah): In Light of Modern medicine and Prophetic Medicine. Altern Integ Med 2: 122.
2. El Sayed SM, Al-quliti A, Mahmoud HS, et al. Therapeutic benefits of Al-hijamah: in light of modern medicine and prophetic medicine. AJMBR. 2(2):46–71.
3. Abdullah M.N. Al-Bedah, Ibrahim S. Elsubai, Naseem Akhtar Qureshi, Tamer Shaban Aboushanab, Gazzaffi I.M. Ali, Ahmed Tawfik El-Olemy, Asim A.H. Khalil, Mohamed K.M. Khalil, Meshari Saleh Alqaed. The medical perspective of cupping therapy: Effects and mechanisms of action.
4. J.I. Kim, T.H. Kim, M.S. Lee, J.W. Kang,K.H. Kim, J.Y. Choi, et al.Evaluation of wet-cupping therapy for persistent non-specific low back pain: a randomised, waiting-list controlled, open-label, parallel-group pilot trial. Trials, 12 (2011 Jun 10), p. 146
5. R. Lauche, H. Cramer, C. Hohmann, K.E.Choi, T. Rampp, F.J. Saha, et al.The effect of traditional cupping on pain and mechanical thresholds in patients with chronic nonspecific neck pain: a randomised controlled pilot study. Evid Based Complement Alternat Med,2012 (2012), p. 429718
6. A.F. Ahmed, M.M.R. HssanienEffect of cupping therapy in treating chronic headache and chronic back pain at Al heijamah clinic HMC. World Fam Med J, 99 (289) (2010 Apr), pp.1-7
7. A.A. Khan, U. Jahangir, S. UroojManagement of knee osteoarthritis with cupping therapy. [2013] J Adv Pharm Technol Res, 4 (4) (2013 Oct), pp. 217-223
8. H. Cao, J. LiuCupping therapy for facial paralysis: a systematic review of randomized controlled trials. BMC Complement Altern Med, 12 (Suppl 1) (2012), p. P316
9. R. Lüdtke, U. Albrecht, R. Stange, B.UehlekeBrachialgia paraesthetica nocturna can be relieved by “wet cupping”—results of a randomised pilot study. Complement Ther Med, 14 (4) (2006 Dec), pp. 247-253
10. A. Michalsen, S. Bock, R. Lüdtke, T.Rampp, M. Baecker, J. Bachmann, et al.Effects of traditional cupping therapy in patients with carpal tunnel syndrome: a randomized controlled trial. J Pain, 10 (6) (2009 Jun), pp. 601-608
11. M.S. Lee, T.Y. Choi, B.C. Shin, J.I. Kim, S.S.NamCupping for hypertension: a systematic review. Clin Exp Hypertens, 32 (7) (2010), pp. 423-425
12. S.R. Vakilinia, D. Bayat, M. AsghariHijama [wet cupping or dry cupping] for diabetes treatment. Iran J Med Sci, 41 (3 Suppl) (2016 May), p.S37
13. S.M. Ahmed, N.H. Madbouly, S.S. Maklad,E.A. Abu-ShadyImmunomodulatory effects of blood letting cupping therapy in patients with rheumatoid arthritis. Egypt J Immunol, 12 (2) (2005), pp. 39-51
14. M.E.M.A. Al-Jawad, A.M. Saeed, A.E.Badawy, N.M.M.A. ElfattahEvaluation of wet cupping therapy [Hijama] as an adjuvant therapy in the management of bronchial asthma. Indian J Physiother Occup Ther, 5 (2011), pp. 122-126
15. M. Arslan, N. Yeşilçam, D. Aydin, Ş. DaneWet cupping therapy restores sympathovagal imbalances in cardiac rhythm. J Altern Complement Med, 20 (4) (2014 Apr 1), pp. 318-321
16. Umar NK, Tursunbadalov S, Surgun S, Welcome MO, Dane S., The Effects of Wet Cupping Therapy on the Blood Levels of Some Heavy Metals: A Pilot Study.
17. Schockert T., [Observations on cupping. High toxin concentration in blood from cupping].
18. Kave M, samadi foroshani M, shadman M, mazarzadeh yazdi M S. Cupping therapy and effect on the Immune system. JRH. 2014; 1 (1) :58-64