LDH – Laktatdehidrogenaza

mm

Aktualizirano: 21. Oktobra 2020.

Piše: Modro&Zeleno

1 min

Laktatdehidrogenaza je enzim koji je prisutan u mnogim tkivima, tako da je njegova povišena vrijednost nespecifičan znak neke patološke promjene. Međutim, ukoliko se mjere njegove izoforme (LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 i LDH5), onda se može preciznije locirati mjesto oštećenja. Dijagnostički je važan pokazatelj infarkta miokarda kao i njegove prognoze, zatim kod mišićnih bolesti, naročito distrofije.

Nakon srčanog infarkta vrijednost LDH u krvi počinje  raste nakon 6 do 12 sati i dostiže vrhunac nakon 24 do 60 sati, pri tome je odnos  ukupnog LDH naspram LDH1 (ukoliko je manji od 1,3) odlučujući faktor koji upućuje na oštećenje srca. Vrijednosti LDH u krvi se normalizuju tek nakon jednu do dvije sedmice tako da je to značajan parametar za detekciju manje recentnih događaja.

Normalna vrijednost:

Djeca do dvije godine < 430 U/l
Djeca do 12 godina < 295 U/l
Odrasli muškarci i žene < 243 U/l
Odrasli preko 60 godina < 210 U/l

 

Slučajevi kada je vrijednost LDH u krvi povišena:

Osim srčanog infarkta, povišena vrijednost LDH u krvi može još da upućuje na:

  • miokarditis (upalu srčanog mišića);
  • plućnu emboliju;
  • tumore;
  • oboljenja krvi (razne vrste anemije, infekciozna mononukleoza);
  • oboljenja jetre i žučne kesice;
  • oboljenja poprećnoprugaste muskulature;
  • tjelesni napor