Luteinizirajući hormon (LH)

mm

Aktualizirano: 4. Novembra 2020.

Piše: Modro&Zeleno

1 min

Luteinizirajući hormon kao i FSH ima ulogu u kontrolisanju reproduktivnog sistema. Njegova stimulacija prouzrokuje ovulaciju kod žena i produkciju testosterona kod muškaraca. Pri kraju folikularne faze menstrualnog ciklusa FSH i LH su u porastu što stimuliše ovulaciju. Tokom lutealne faze, na mjestu rasprsnutog folikula razvija se u žuto tijelo (lat. corpus luteum) koje proizvodi progesteron. FSH i LH vrijednosti se smanje dok se vrijednosti estrogena i progesterona uvećaju. Ukoliko do oplodnje ne dođe, koncentracija estrogena i progesterone opada te započinje novi menstrualni ciklus.

LH test se radi u slučaju poteškoće sa začećem, neredovnih menstruacija, niskog testosterona kod muškaraca, umanjene seksualne želje kod muškaraca.

Kod žena vrijednosti LH zavise od faze menstrualnog ciklusa.

Slučajevi kada je LH povišen:

Kod žena: gonadna disgeneza, Turner sindrom, sindrom policističnih jajnika, menopauza, hemoterapija

Kod muškaraca: oštećenje testisa prouzrokovano konzumacijom alkohola, Klienfelter sindrom, zaušnjaci, hemoterapija

Povišene vrijednosti FSH i LH kod djece (češće kod djevojčica) ukazuju na prijevremeni pubertet koji je prouzrokovan problemima rada centralnog nervnog sistema kao što su: traume mozga, povrede mozga, tumori centralnog nervnog sistema, meningitis i encefalitis.

Slučajevi kada je LH snižen:

Kod žena: poremećaj rada hipofize, poremećaj rada hipotalamusa, neuhranjenost

Kod muškaraca: poremećaj rada hipofize ili hipotalamusa

Snižene vrijednosti kod djece ukazuju na zakašnjeli pubertet kao uzrok Turner sindroma,  bolesti jajnika ili testisa, Klienfelter sindrom, deficijencija hormona, infekcije i poremećaj ishrane.