Adolescencija

mm

Aktualizirano: 22. Januara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Pod adolescencijom (lat. adolescere = preći u odraslo doba, odrasti) se podrazumijeva dob od nastupa spolne zrelosti, puberteta, do prestanka rasta u visinu. Sa aspekta psihologije predstavlja psiho-socijalni stadijum razvoja između detinjstva i odraslog životnog doba. Radi se o specifičnoj propraćenoj burnim psihičkim, emocionalnim i moralnim krizama, previranjima i lutanjima.