Adrenalin

mm

Aktualizirano: 6. Januara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Adrenalin ili epinefrin je hormon koji se najvećim dijelom proizvodi u srži nadbubrežne žlijezde.  U stresnim situacijama se adrenalin luči u povećanoj količini. U centralnom nervnom sistemu ga neki neuroni oslobađaju kao neurotransmiter (supstanca koja posreduje prenošenje električnih signala između nervnih ćelija, kao i između nervnih ćelija i ćelija efektora).