Aerobni organizmi

mm

Aktualizirano: 7. Februara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Aerobni organizmi su organizmi koji mogu da opstane i raste u prisustvu oksigena (kisika). Za razliku od aerobnih, anaerobnim organizmima nije potreban oksigen za rast.