Akutno

mm

Aktualizirano: 27. Januara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Akutno (pridjev): odnosi se na tok bolesti; za razliku od hronične, akutna bolest ima manje-više tačno određen početak, nastupa iznenada i traje relativno kratko. Ukoliko je nastup i tok bolesti izuzetno kratak, koristi se naziv “perakutna/an”, a ukoliko je nešto duži, ali još uvijek ne hroničan/na, koristi se naziv “subakutan/na”.