anafilaktički šok

mm

Aktualizirano: 8. Aprila 2021.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Anafilaktički šok predstavlja maksimalni oblik rane alergijske reakcije (I tip rakcije) s akutnom sistemskom simptomatikom i mogućim smrtnim ishodom kod potpuno razvijenog šoka. Nastaje kod unosa u organizam spornog alergena. Zahtijeva hitnu medicinsku intervenciju.