Antikonvulzivno djelovanje

mm

Aktualizirano: 4. Aprila 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Antikonvulzivno djelovanje – Dejstvo/efekat/aktivnost koja može spriječiti ili ublažiti epileptičke napade.