Autonomni nervni sistem

Aktualizirano: 14. Maja 2020.

Piše: Redakcija nutricionizam

0 min

Autonomni ili vegetativni nervni sistem je funkcionalni dio nervnog sistema; dijeli se na simpatički i parasimpatički dio, koji međusobno djeluju antagonistički.