Bubrežna osteodistrofija

mm

Aktualizirano: 3. Marta 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Bubrežna osteodistrofija – sindrom poremećaja humoralno-hormonalnoga mehanizma u bubrežnoj bolesti, može prerasti u stanje zatajivanja bubrežne funkcije i postupno nastajanje histoloških i strukturalnih promjena.