Bubrežni glomeruli

mm

Aktualizirano: 15. Marta 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Bubrežni glomerul je splet gusto zbijenih kapilara, koji povezuje dovodnu (aferentnu) sa odvodnom (eferentnom) arteriolom. Oko cijelog glomerula se nalazi tzv. Boumanova kapsula. Kapilaru bubrežnih glomerula su fenestriranog tipa, bez dijafragme i otprilike 500 puta su propustljiviji od običnih somatskih kapilara.