Bukalna sluznica

mm

Aktualizirano: 3. Marta 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Bukalna sluznica – sluznička površina obraza, prema naprijed do granice s usnama, a straga do pterigomandibularne rafe.