Celuloza

mm

Aktualizirano: 20. Januara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Celuloza je najrasprostranjeniji ugljikohidrat sa velikom relativnom molekulskom masom. Radi se o složenom polisaharidu sastavljenom iz mnogobrojnih molekula monosaharida D-glukoze. U prirodi nastaje procesom fotosinteze i pojavljuje se u obliku vlakana.