Centralni nervni sistem

mm

Aktualizirano: 4. Aprila 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Centralni nervni sistem– je dio nervnog sistema u kojem su neuroniskoncentrirani u nervnim centrima. Pruža se duž uzdužne tjelesne osovine, a kod kičmenjaka se sastoji od mozga i kičmene moždine.