Citohrom

mm

Aktualizirano: 16. Februara 2022.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Citohromi su bilo koji od nekoliko molekula nosača u mitohondrijima biljnih i životinjskih ćelija, koji se sastoje od proteina i porfirinskog prstena koji sadrži željezo i koji učestvuje u postepenom prijenosu elektrona u reakcijama oksidacije: svaki citohrom naizmjenično prihvata i otpušta elektron s nešto nižim energetskim nivoom prema naznačenom redoslijedu.