Epilepsija

Aktualizirano: 30. Novembra 2021.

Piše: Redakcija-Psihologija

0 min

Epilepsija je poremećaj u neurologiji i predstavlja hronični poremećaj ćelija moždane kore, koje iz različitih razloga postaju “prenadražene” i reaguju sinhronim izbijanjima električkih impulsa, što se manifestuje epileptičkim napadima.