Ergokalciferol (vitamin D2)

mm

Aktualizirano: 3. Marta 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Ergokalciferol ili vitamin D2 – jedan od pet oblika vitamina D. U organizam se unosi putem hrane. Proizvodi se u biljkama pri izlaganju sterola, ergosterola, ultravioletnom svjetlu.