Etiologija

mm

Aktualizirano: 31. Januara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Etiologija – Nauka o uzrocima i uslovima pojave oboljenja. Etiološko liječenje je usmjereno protiv uzročnika bolesti.