Fortificiranje hrane

mm

Aktualizirano: 3. Marta 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Fortificiranje hrane – dodavanje nutrijenata namirnicama koje prirodno sadrže te nutrijente ali u nedovoljnim količinama.