GRADE

mm

Aktualizirano: 20. Septembra 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

GRADE – RAZRED (Ocjenjivanje preporuka, procjena, razvoj i procjene) je transparentan okvir za razvijanje i iznošenje sažetaka dokaza i pruža sistemski pristup za davanje preporuka iz kliničke prakse.