Hidrogenizovana biljna mast

Aktualizirano: 17. Oktobra 2020.

Piše: Redakcija nutricionizam

0 min

Masnoća nastala procesom hidrogenizacije (dodavanjem atoma vodonika) – pretvaranja tečne forme biljnih ulja u čvrstu (npr. proces dobijanja margarina). Sadrže ih mnogo komercijalni proizvodi: brza hrana, keksovi, vafli, prerađena i pržena hrana