Holistička medicina

mm

Aktualizirano: 22. Decembra 2019.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Holistička medicina predstavlja pristup zdravlju i liječenju prema kojem se na ljudski organizam gleda sa jednog cjelovitog stanovišta koje uzima u obzir fiziološke, psihološke i socijalne osobenosti osobe. Holistički (cjeloviti) pristup zdravlju stavlja fokus na ljudski organizam kao složen i međusobno umrežen sistem životnih procesa koji ovise jedni od drugih.