Holizam

mm

Aktualizirano: 5. Januara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Teorija koja posmatra organizam u njegovoj cjelosti, kako pri njegovom izučavanju tako i pri davanju dijagnoza i terapiranju.  Ona polazi od pretpostavke da svaki organizam u fiziološkom, psihološkom i socijalnom smislu može da funkcionira samo kao cjelina, te da ga kao takvog treba i posmatrati.