Hronični stres

mm

Aktualizirano: 5. Januara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Hronični stres je prisutan duži vremenski period i može trajati mjesecima ili godinama. Problem kod hroničnog stresa je da rijetko biva prepoznat kao takav od strane osobe koja mu je izložena. Pritisak na osobi je veliki, ali ga ona doživljava kao dio svoje ličnosti. Iz tog razloga je i njegova dijagnoza teža nego kod akutnog stresa. Kao posljedica hroničnog stresa se često javljaju psihosomatska oboljenja.