Imunohistohemija

mm

Aktualizirano: 12. Februara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Metoda histološke obrade tkiva koja se koristi za utvrđivanje porijekla, najćešće patološkog, tkiva. Više o imunohistohemiji u patološkim nalazima ovdje.