Indikacija

mm

Aktualizirano: 22. Decembra 2019.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Indikacija u medicini naznačava oboljenja i znakove oboljenja za koje je potrebno primjeniti određenu medicinsku mjeru (lijek, terapija, hirurški zahvat). Suprotno indikaciji se koristi pojam kontraindikacija.