Intersticijalna (tkivna) tekućina

mm

Aktualizirano: 15. Marta 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Intersticijalna (tkivna) tekućina je rastvor koji se nalazi u prostorima između ćelija u tkivima čovjeka i višećelijskih životinja. Intersticijalna tekućina čini 16% ukupne tjelesne mase, a pruža tijelesnim ćelijama hranljive tvari i pomaže pri uklanjanju otpada.