Ishemijski napad

mm

Aktualizirano: 29. Maja 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Ishemijski napad je akutni, kratkotrajni i reverzibilni cirkulacijski poremećaj u mozgu. Znakovi ishemijskog napada mozga mogu biti veoma slični ishemičnom moždanom udaru. U tkivu mozga javljaju se manje lezije koje ne utječu nikako ili veoma malo na funkcionalnost osobe.