IU (eng. International Unit)

mm

Aktualizirano: 19. Aprila 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

IU (eng. International Unit) – internacionalna jedinica je jedinica mjere za količinu supstance koja se zasniva na mjerenju bioloških efekata. Ova jedinica se koristi za vitamine, hormone, enzime, lijekove, vakcine i druge biološki aktivne supstance.