Kanabinoidni receptori

mm

Aktualizirano: 4. Aprila 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Kanabinoidni receptori– Klasa membranskihreceptora iz familije G protein-spregnutih receptora. Oni su tipični G protein-spregnuti receptori, sa sedam transmembranskih domena. Kanabinoidne receptore aktiviraju tri glavne grupe liganda od kojih su jedna biljni kanabinoidi poput THC, iz biljke kanabis.