Kliničke studije

mm

Aktualizirano: 6. Februara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Kliničke studije: kontrolisana medicinska istraživanja na ljudima koja za cilj imaju otkrivanje novih i potvrđivanje postojećih terapijskih mogućnosti.; nakon što je laboratorijski dokazana efikasnost i sigurnost nekog lijeka, pristupa se ispitivanju tog lijeka na ljudima. Kliničke studije se provode u 4 faze.