Kognitivne sposobnosti

Aktualizirano: 31. Avgusta 2021.

Piše: Redakcija-Psihologija

0 min

Kognitivne sposobnosti predstavljaju skup mentalnih sposobnosti, koje su povezane sa ličnim razumijevanjem svijeta oko sebe i postupaka u njemu. U kognitivne sposobnosti ubrajamo: pamćenje, pažnju, logičko zaključivanje, rasuđivanje, brzinu obrade informacija, obradu vidnih i zvučnih informacija, jezik i govor.