Kognitivno-bihevioralna terapija

mm

Aktualizirano: 5. Juna 2021.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Kognitivno-bihevioralna terapija je psihološki pristup koji je zasnovan na naučnim principima i za koji su istraživanja pokazala da je efikasan za širok raspon problema. Klijenti i terapeuti zajedno rade na identifikovanju i razumijevanju problema u terminima odnosa između misli, osjećanja i ponašanja. Pristup je obično usmjeren na teškoće ovdje i sada, i zasniva se na razvijanju zajedničkog pogleda na klijentove probleme.