Konkretno mišljenje

mm

Aktualizirano: 18. Aprila 2021.

Piše: Magistra psihologije Olivera Đokić

0 min

Prisutno je kod djece u period od 6. do 12. godine života. Djeca u komunikaciji koriste konkretne predmete i odnose. Usmjereno je na riješavanje konkretnih, praktičnih problema.