Limfonod (limfni čvor)

mm

Aktualizirano: 22. Oktobra 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Engl. lymph node: limfni čvor. Bubrežasti organ immunog sistema, koji filtrira limfu, tkivnu tekućinu. Na ovaj način dolaze strani antigeni u kontakt s ćelijama imunog sistema, koje pokreću odgovarajući imunološki odgovor.

U patološkim nalazima je ova funkcija limfnih čvorova od sekundarnog značaja. Primarno su limfni čvorovi u patološkim nalazima bitni zato što se u njima mogu zaustaviti zloćudne tumorske ćelije koje limfa transportuje iz tumorom pogođenog područja.

Za procjenu stadija zloćudnog tumora je status limfnih čvorova (prisustvo metastaza u limfnim čvorovima) od krucijalne važnosti. U ovisnosti od organskog sistema u kojem se nalazi zloćudni tumor, prisustvo metastaza u limfnim čvorovima povlači za sobom odgovarajuću terapiju.