Memorijske B-ćelije

mm

Aktualizirano: 5. Januara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Memorijske B-ćelije su vrsta B-ćelija koje se formiraju nakon prvog susreta sa stranim tijelom (uglavnom se radi o infekcijama). Prilikom svakog narednog ulaska istog stranog (potencijalno opasnog) tijela u organizam ove ćelije omogućavaju njegovo mnogo brže prepoznavanje i mnogo bržu reakciju imunološkog sistema.