Metilacija

mm

Aktualizirano: 31. Januara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Metilacija – Hemijska reakcija u kojoj se metil grupa (-CH3) dodaje na supstrat ili mijenja mjesto sa nekim atomom ili atomskom grupom.