Mikroemulgirani pripravci

mm

Aktualizirano: 3. Marta 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Mikroemulgirani pripravci – bistre, termodinamički stabilne izotropne tekuće mješavine ulja, vode i površinski aktivnih tvari, često u kombinaciji s kosurfaktantom.