Mliječno – kiselinsko vrenje (fermentacija)

mm

Aktualizirano: 6. Februara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Vrenje je hemijski proces putem kojeg mikroorganizmi (kvasci, bakterije, plijesni) razgrađujući organske tvari u anaerobnim uslovima, dobivaju energiju za vlastite životne procese. Mliječno – kiselinsko vrenje ili fermentacija se odvija u gljivicama i bakterijama, pri čemu se mliječni šećer (laktoza) pretvara u liječnu kiselinu.h jbm