pH vrijednost

mm

Aktualizirano: 20. Januara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

pH vrijednost je hemijska veličina kojom se mjeri kiselost i bazičnost u rastvoru (koncentracija jona vodonika). Kreće se od 0-14, pri čemu 0 označava najkiseliju sredinu, 7 neutralnu, a 14 najalkalniju.