Poremećaja prilagođavanja

Aktualizirano: 30. Novembra 2021.

Piše: Redakcija-Psihologija

0 min

Poremećaj prilagođavanja predstavlja stanje patnje i emocionalni poremećaj koji utječe na psihološko i socijalno funkcionisanje pojedinca, a nastaje u periodu prilagođavanja na značajnu promjenu u životu ili na neki stresni životni događaj.