Poremećaji u ponašanju

Aktualizirano: 19. Novembra 2021.

Piše: Redakcija-Psihologija

0 min

Dvije su grupe poremećaja u ponašanju, u djetinjstvu i adolescenciji:

Aktivni poremećaji u ponašanju:

  • odnose se na sva društveno nepoželjna i neprihvatljiva ponašanja , ponašanja koja odstupaju od uobičajenih, očekivanih i „normalnih“.
  • Za djecu koja se ovako ponašaju često se može čuti da su nemoguća, zločasta, van kontrole, itd.

Pasivni poremećaji u ponašanju:

  • obuhvaćaju djecu koja su povučena , često izolirana i neprihvaćena od vršnjaka. Kako oni ne ometaju rad u školi i ne izazivaju probleme ne percipira ih se kao „problematične“ pa često izostaje intervencija i pomoć odraslih.