Prediktivni markeri

mm

Aktualizirano: 12. Februara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Antigeni na površini ćelija zloćudnih tumora koji, ukoliko su prisutni, upućuju na mogućnost korištenja specijalnih terapija, koje nemaju efekta ukoliko ovi markeri nisu prisutni. Kao poznatiji primjer se mogu navesti hormonski ili Her2-neu receptori na ćelijama raka dojke.