Preventivne mjere (prevencija)

mm

Aktualizirano: 6. Februara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Preventivne mjere (prevencija): skup mjera koje se preduzimaju da bi se spriječila pojava neke bolesti.