Proliferacija ćelija

mm

Aktualizirano: 31. Januara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Proliferacija – Umnožavanje ćelija, u cilju stvaranja novih slobodnih ćelija ili stvaranja novog tkiva kao skupa mnoštva novih ćelija.