Psihoaktivnih supstanci

Aktualizirano: 10. Novembra 2021.

Piše: Redakcija-Psihologija

0 min

Psihoaktivne supstance su hemijske supstance koje kada se unesu u organizam mijenjaju tjelesne funkcije, raspoloženje, mišljenje i ponašanje te mogu da izazovu psihičku i/ili tjelesnu zavisnost.

Psihoaktivne supstance se mogu podijeliti u tri grupe:

  • sredstva koja smanjuju napetost i trpnju i izazivaju dobro raspoloženje, spokojstvo i dobro osjećanje kao što su: alkohol, barbiturati, trankilizeri, neki opijati i analgetici;
  • psihostimulansi koji smanjuju zamor, podižu energetske mogućnosti i djelatnosti, kao što su derivati kokaina, amfetamin i dr.;
  • psihodelične droge, koje nakon uzimanja izazivaju čulna i tjelesna iskustva, kao što su obmane i halucinacije, stanja derealizacije i depersonalizacije sa isključivanjem iz svakodnevne stvarnosti, a koja izazivaju kanabis, LSD, meskalin itd.