Sedimentacija eritrocita

mm

Aktualizirano: 17. Februara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

U krvi, u kojoj se umjetno blokira zgrušavanje, eritrociti uslijed sile zemljine teže padaju na dno suda u kojem se nalaze, drugim riječima talože se (sedimentiraju). Brzina sedimentacije eritrocita predstavlja jedan od važnih parametara za određivanje upala.