Škrob

mm

Aktualizirano: 20. Januara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Škrob je prirodni polisaharid sa hemijskom formulom (C6H10O5)n. Formira se kao rezultat fotosinteze u listovima biljaka i akumulira kao rezervna energija u plodovima, raznim sjemenkama, lišću biljaka, korijenju, krtolama i sl. Služi biljkama kao rezervna energija, a ima analognu funkciju kao glikogen kod životinja.